Profesionální veterinární péče o Vaše miláčky...

Najdete nás na adrese Blatnická 9, Brno - Vinohrady. Volejte 734 421 272!

Informace pro veterináře

Naše veterinární klinika nabízí referenční servis pro veterinární lékaře a jejich pacienty v následujících oborech:

  • veterinární onkologie (kompletní diagnostika, konzultace, chemoterapie, zprostředkování radioterapie, atd.)
  • interní pacienti - včetně složitých případů
  • měkkotkáňová a onkologická chirurgie - včetně akutních případů
  • stomatologická chirurgie - chirurgické extrakce zubů (neprovádíme endodoncii a ortodoncii)

Základem dobré spolupráce je komunikace. Pro spokojenost všech stran (majitel, vy i my) prosíme, abyste nás vždy předem informovali - telefonicky na čísle 734 421 272 nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. o odeslaném pacientovi. Prosíme o uvedení následujících informací:

  • anamnéza + dosavadní vyšetření a jejich výsledky + dosavadní terapie
  • rozsah požadovaného ošetření - dle Vašich požadavků:

- konzultace a návrh terapie

- provedení vyšetření - ultrazvuk, RTG (digitální zpracování), cytologie, vyšetření krve + interpretace 

- provedení zákroku - chirurgie

- nebo převzetí pacienta v rámci daného problému do péče

O výsledcích Vás budeme informovat emailem, pokud se jedná o složitější problém / na přání telefonicky.

V případě dlouhodobě léčených onkologických pacientů podáváme průběžné zdravotní zprávy o vývoji zdravotního stavu pacienta. 

U majitelů s větší dojezdovou vzdáleností do Brna spolupracujeme s referujícím veterinárním lékařem v rámci některých průběžných vyšetření nutných pro léčbu pacienta tak, abychom snížili časovou náročnost majitelů při dojíždění do Brna.

Základní informace o chemoterapii psů a koček naleznete ZDE 


Zde uvádíme několik případů referovaných pacientů z naší praxe.

případ č. 1 - onkologický pacient, metastazující mastocytom - pes, LR, 7 let, samec nekastrovaný

V minulosti odstraněn útvar na prstu pánevní končetiny včetně amputace prstu; nyní lokální recidiva + zvětšená svodná popliteální mízní uzlina + volná tekutina v abdomen.

Zhodnocení histopatologie: biologicky a z větší části i histopatologicky se jedná o agresivní mastrocytom (MCT)

U nás v sedaci provedena FNACC z ložiska na končetině, popliteální mízní uzliny, USG abdomen.

Cytologicky potvrzena metastáza mastocytomu v mízní uzlině, recidiva mastocytomu na pánevní končetině.

USG abdomen:
velké množství volné tekutiny - přistoupeno k odsátí - odsáto cca 5 litrů
Cytologie: málobuněčná efuze, ojediněle reaktivní mezotelie, neutrofily, bez evidentního nálezu mastocytárního infiltrátu

Po odsátí volné tekutiny z dutiny břišní byla provedena aspirační biopsie jater a sleziny. Mikroskopicky byla v aspirátech potvrzena difuzní infiltrace těchto orgánů mastocyty.

DIAGNÓZA:
metastazující kutánní MCT - sekundárně viscerání MCT

TERAPIE:
doporučeno zahájení chemoterapie + dle nálezu na mutaci ckit a dle odezvy na terapii přidat TKI (masivet, paladie)

mutace C-kit pozitivní

PRŮBĚH LÉČBY: pacient velice dobře zareagoval na podávanou chemoterapii v kombinaci s TKI inhibitory - celkově 12 měsíců se pacient nacházel v klinické remisi - volná tekutina v dutině břišní se již nevytvořila, došlo ke zmenšení mízní uzliny i původního ložiska; pacient měl normální kvalitu života nez NÚ chemoterapie.

12 měsíců od první návštěvy - výskyt nových kožních ložisek MCT - odstranění chirurgicky - prozatím dez další recidiv, kvalita života stále výborná

Prvotní ošetření - abdominocentéza v sedaci

Recidiva mastocytomu 12 měsíců od první návštěvy při snaze o vysazení chemoterapie - výskyt multipních kožních ložisek, cytologicky potvrzen mastocytom

 Pacient pravidelné chemoterapie zvládá bez jakýchkoli problémů, kvalita života výborná

 

případ č. 2 - chirurgie felinního postinjekčního sarkomu (FISS), kočka evropská, samec kastrát

Pacient byl na naší kliniku referován z důvodu recidivy FISS po předchozím zákroku (zákrok byl proveden 4 měsíce zpátky). Histopatologicky byl diagnostikován fibrosarkom grade 2.

Po dohodě s majiteli bylo ve spolupráci s VFU Brno provedeno plánovací CT vyšetření.

Plánovací CT pacienta s recidivou FISS. Nádorová tkáň identifikována až po oblast 4. žebra.

Dle CT vyšetření byl naplánován chirurgický zákrok. 

Plánování operačího zákroku

 Resekce tkání včetně svalových vrstev a hlubokých povázek s širokým lemem okolní tkáně - v rozsahu plánovacího CT

Vzhled operační rány po zákroku. Pacient se velmi dobře zotavil, bez motorických deficitů na postižené končetině. 

Po zhojení rány byla majitelům doporučena radioterapie, kterou již pacient úspěšně absolvuje.

 

případ č. 3 - chirurgická extrace špičáku u psa, fena pitbulteriéra, 7 let

Z důvodu traumatické fraktury korunky zubu byla předvedena fena k jeho extrakci. Byla zvolena technika chirurgické extrakce. Byl vypreparován slizniční lalok, poté odfrézována alveolární kost. Dále byl vyjmut postižený kořen zubu, byly zahlazeny okraje alveolární kosti a dále byla provedena sutura flapu jednotlivými uzlíčkovými stehy. Rekonvalescence proběhla bez obtíží, došlo k přihojení flapu v celém rozsahu.

Fraktura pravého horního špičáku.

Odhalený kořen zubu po odfrézování alveolární kosti.

Dutina alveolu po zahlazení okrajů.

Sutura flapu jedn. uzlíčkovými stehy.

 

případ č. 4 - interní pacient - fena křížence, věk neznámý

Fenka byla předvedena kvůli apatii a častému kašli a zvracení. Ztěžka dýchala a celkově se zdála slabá.

Klinickým vyšetřením byl zjištěn mírný srdeční šelest, výtok tekutin z nosních dírek. Bylo provedeno vyšetření krve a ultrasonografické vyšetření břicha, které neodhalilo žádné výrazné abnormality. Byl proto zhotoven RTG hrudníku.

RTG pacienta - patrný výrazně dilatovaný jícen

Na základě RTG bylo vysloveno podezření na megaesophagus. Byla proto provedena další vyšetření kvůli vyloučení nejčastějších možných příčin. Protilátky proti acetylcholinovým receptorům byly stanoveny jako negativní, dále byla zjištěna nízká hladina hormonu štítné žlázy. ACTH stimulační test pro vyloučení Addisonovy choroby maj. z finančních důvodů odmítla.

Pacientovi tedy byla nasazena medikace Euthyroxem a dle pokynů byl krmen a napájen z vyvýšeného místa. Od té doby se potíže fence nevrátily a jeví se klinicky zdráva.

Pacient s diagnostikovaným megaesophagem během hospitalizace