Zpět
Prevence

Očkování psů

Téměř každý majitel svého pejska nechává očkovat. Proti jakým nemocem se vlastně psi očkují a proč?

Vzteklina
Očkování psů proti vzteklině je povinné ze zákona. Naočkovaný musí být každý pes ve stáří 3-6 měsíců. Přeočkování je pak dle typu vakcíny, existují vakcíny jednoroční, dvouroční nebo tříleté. Na naší klinice preferujeme (tak jak to doporučuje výrobce) první očkování proti vzteklině vždy přeočkovat po jednom roce (i pokud se jedná o vakcínu tříletou), po této revakcinaci je vzteklina platná po tři roky (vakcína Nobivac R nebo Rabisin). Tuto vakcínu lze očkovat i kočkám a fretkám.

"pětikombinace" - DHPPi - L
Standardní každoroční očkování psů. Pod zkratkou "D"se skrývá onemocnění psinka (z angl. "distemper","H" je infekční zánět jater (hepatitida), "P" - parvoviróza, "Pi" - parainfluenza a "L" - leptospiróza. Díky velké proočkovanosti psí populace se psinku a infekční zánět jater podařilo u nás téměř vymýtit. Riziko nakažení je tedy malé, ale abychom si toto malé riziko udrželi i nadále, je stále potřeba psy proti těmto nemocem očkovat.
Parvoviróza je onemocnění, se kterým se bohužel stále setkáváme. Napadá především štěňata pocházející z nehygienických chovů, chovů s velkou koncentrací zvířat, štěňata se špatnou imunitou a štěňata nevakcinovaných fen. V některých oblastech se parvoviróza vyskytuje častěji (v Brně se vyskytuje). Někdy mohou psi onemocnět i přes vakcinaci. Předpokladem pro správnou prevenci je pravidelné očkování fen - matek, očkování štěněcí Puppy vakcínou ve věku 6 týdnů, poté ve věku 8 - 9 týdnu očkování DHPPi (L), za 3 - 4 týdny DHPPi - L, za další 3 - 4 týdny nebo ve věku od 3 měsíců (L) + R (vzteklina). Parvoviróza se projevuje apatií, letargií, zvracením (často s krví), průjmem s krví, výraznou dehydratací. Postihuje nejčastěji mladá zvířata.
Také leptospiróza je onemocnění, které se na našem území vyskytuje. Vyšší riziko nakažení je u loveckých psů, blízko vodních toků, psů často lovících hlodavce. Jedná se o velmi vážné onemocnění postihující především ledviny a játra. Leptospiróza je jediné onemocnění z pětikombinace, u kterého je nutné precizně dodržovat termíny přeočkování - protože se jedná o bakteriální (ne virový) antigen, ochranné protilátky drží imunitu maximálně 11 - 12 měsíců. Pokud je zpoždění každoročního očkování vyšší než jeden měsíc a zejména pokud se jedná o zvíře z rizikové skupiny, doporučujeme leptospirózu (L) za 3 - 4 týdny po zpožděném očkování přeočkovat. Na naší klinice vakcinujeme kromě standardní L také L4 - vakcínu obsahující 4 sérovary leptospiry. Velmi tuto vakcínu doporučujeme, při dodržení vakcinačního schématu výrazně snižuje riziko nakažení u očkovaných psů.
Parainfluenza je poslední virus obsažený v pětikombinaci. Spolu s dalšímy patogeny způsobuje u psů tzv. "psincový kašel". Vzhledem k tomu, že není jedinou příčinou onemocnění, nechrání před vysoce infekčním psincovým kašlem zcela, nicméně u očkovaných psů bývají mírnější klinické příznaky. Vysoké riziko nakažení bývá zejména v prostředí s vysokou koncentrací psů (např. výstavy, cvičáky, psí hotely..). Onemocnění se šíří podobně jako lidská chřipka kapénkovou infekcí. Pro ohrožené pejsky velmi doporučujeme v dostatečném předstihu (min. 3 týdny) očkování intranasální (aplikace přímo do nosních dírek) vakcínou Nobivac KC. Tuto vakcínu je možné aplikovat nejdříve ve stáří 3 týdnů, přeočkování je každoroční. Kromě toho, že obsahuje hlavní 2 patogeny způsobující onemocnění (Parainfluenza, Bordetella bronchiseptica), působí na imunitu přímo v místě, kde dochází k nakažení - nosní sliznici (buňěčná, ne protilátková imunita). Právě buněčná imunita hraje zásadní roli v tom, zda se pejsek nakazí nebo ne. U malého procenta psů může po aplikaci vakcíny do nosu proběhnout mírná forma onemocnění. Dále lze proti psincovému kašli vakcinovat vakcínou Pneumodog - vakcína je účinná, nicméně ani ta nemusí pejska ochránit na 100%.

Další volitelná očkování psů      
                   

Borelióza
Borelióza je známé onemocnění přenášené klíšťaty postihující jak lidi, tak zvířata. U psů se většinou projevuje postižením pohybového aparátu - kulháním a horečkami. V prevenci onemocnění hraje zásadní roli kvalitní opatření proti napadení psa klíšťaty. Ačkoli prozatím není dostupná vakcína pro lidi, psi se proti borelióze již několik let očkují. Vakcína se obecně doporučuje v oblastech s endemickým (častým) výskytem onemocnění.Upozorňujeme na vyšší cenu této vakcíny. Je však potřeba zmínit (často i veterináři opomíjený) fakt, že průběh a pravděpodobnost nakažení boreliózou se u psů liší od průběhu a pravděpodobnosti nakažení u lidí. Psi jsou k borelióze výrazně odolnější - klinická borelióza u psů je poměrně vzácná. Také léčba je jednodušší, než u lidí - psi postižení boreliózou reagují dobře na léčbu antibiotiky. Průkaz protilátek SNAP testem v krvi psa nemusí potvrdit akutní onemocnění - pozitivní protilátky mívají velmi často i zdaví psi. Často tak dochází k mylným diagnózám. Pro potvrzení diagnózy akutní boreliózy je třeba stanovit titr protilátek IgM a IgG. Naše veterinární klinika zasílá vzorky při podezření na nemoc do referenční laboratoře Laboklin v Německu.

Tetanus
Tetanus je velmi vážné, někdy i smrtelné onemocnění způsobené toxiny produkovanými bakterií Clostridium tetani. Dnes se s tímto onemocnění setkáváme vzácně, nicméně vyšší riziko nakažení je u psů, kteří žijí nebo se pohybují okolo koní, stájí apod. Nejvíce ohrožená jsou štěňata v období výměny zubů, tj. mezi 4. a 7. měsícem. Očkování proti tetanu doporučujeme proto u psů, kteří se pohybují v prostředí koní.

Herpesviróza
Herpesviróza je virové onemocnění nebezpečné pro sající štěňata. Infikovaná matka většinou neprojevuje žádné klinické příznaky (mohou se ojediněle vyskytnout výtoky z pohlavních cest), štěňata se však nakazí již v porodních cestách. Úmrtnost štěňat nakažených do věku 14 dnů může být velmi vysoká. V chovech, kde se toto onemocnění vyskytlo nebo štěňata z neznámého důvodu uhynula, doporučujeme očkovat vakcínou proti herpesviróze. Očkuje se fena v době hárání nebo 7 dnů po páření, 2. aplikace vakcíny se provádí 1 - 2 týdny před porodem. 

Kontaktní formulář

UPOZORNĚNÍ

  • KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NENÍ URČEN PRO AKUTNÍ PŘÍPADY
  • U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ JE NUTNÉ SE VŽDY PŘEDEM OBJEDNAT
Napište číslicemi "třidvajedna":