Zpět
Veterinární onkologie

Kočičí lymfom nosních dutin

Lymfom je nejčastěji diagnostikovaným nádorem nosních dutin u koček.  Nosní lymfom postihuje především starší kočky a představuje přibližně 5 – 10 % všech kočičích lymfomů. Klinické příznaky jsou následkem anatomického poškození nosní dutiny a přilehlých struktur. Část pacientů vykazuje chronický nosní výtok, řada pak známky postižení okolních struktur (otok v oblasti nosu, masa v dutině ústní, porucha zraku a neurologické potíže). 

Diagnostika nazálního lymfomu koček je založena na biopsii s následnou průtokovou cytometrií a histopatologií s imunohistochemií. Cca 20 % koček s nosním lymfomem vykazuje systémové postižení (středohrudí, plíce, břišní orgány, nervový systém). Z tohoto důvodu se provádí staging, který je založený na rentgenologickém vyšetření hrudníku a sonografickém vyšetření dutiny břišní. Pro zhodnocení lokálního postižení se provádí CT vyšetření hlavy.

Pro pacienty s lokálním onemocněním (bez systémových metastáz) je terapií volby radioterapie se střední dobou přežívání dva až čtyři roky (50% šance, že pacient bude stále klinicky v pořádku). U cca 10 – 20 % pacientů s lokální formou onemocnění lze pomocí radioterapie dosáhnout kompletního vyléčení. Naproti tomu pro pacienty se systémovým postižením je indikována kombinovaná chemoterapie se střední dobou přežívání přibližně jeden rok (50% šance, že pacient bude stále klinicky v pořádku). Chemoterapii lze zvolit také jako alternativní léčbu k radioterapii u lokálního onemocnění, kde se střední doba přežívání pohybuje okolo 1-1,5 roku (50% šance, že pacient bude stále klinicky v pořádku). Přibližně 90 % koček s nosním lymfomem na odpovídající léčbu dobře odpoví ústupem klinických příznaků a rovněž remisí nádorového onemocnění. Chirurgické řešení je spojené s celou řadou komplikací a nižším přežíváním pacientů a je v případě nosního lymfomu koček nedoporučitelné.

Autoři:
MVDr. Ondřej Škor PhDc, Dipl.ECVIM-CA (oncology), MRCVS
MVDr. Lenka Krásná
MVDr. Jakub Pfeifr
MVDr. Dušan Král

Kontaktní formulář

UPOZORNĚNÍ

  • KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NENÍ URČEN PRO AKUTNÍ PŘÍPADY
  • U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ JE NUTNÉ SE VŽDY PŘEDEM OBJEDNAT
Napište číslicemi "třidvajedna":