Zpět
Veterinární onkologie

Léčba bolesti ve veterinární onkologii - ať pacienti netrpí!

Základním kamenem veterinární onkologické péče je kvalita života pacienta. Zásadní je adekvátní rozpoznání a léčba bolesti. To může být obtížné, protože zvířata velmi často bolest skrývají. Důležitý je proto pravidelný kontakt s veterinárním onkologem, který je na rozeznání nádorové bolesti dobře trénovaný.

Někteří naši čtyřnozí kamarádi projevují bolest teprve ve chvíli, kdy je onemocnění výrazně pokročilé. Často tak může být jediným pozorovaným klinickým příznakem zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku. Trénovaný veterinární onkolog si všímá drobných změn v aktivitě, apetitu a pohybu pacienta. Některá zvířata mohou zrychleně dýchat, naříkat nebo mít rozšířené zorničky. Chronická bolest může často vést k celkovému útlumu pacienta a my jí můžeme nesprávně interpretovat jako předčasné stárnutí zvířete. Jiná zvířata mohou být neklidná a neschopná odpočinku.

Dobrý veterinární onkolog je citlivý k projevům bolesti svého pacienta a zahajuje tak podpůrnou léčbu bolesti co nejdříve. Velkým přínosem je dobrá informovanost a vzdělanost, Vás, majitelů. Včasné rozpoznání a léčba bolesti by měly být podporovány vždy co nejdříve v procesu léčby nádorového onemocnění. Pamatujme prosím na to, že se naše zvířata budou snažit bolest před okolím skrývat. 

Abychom zvýšili kvalitu života každého individuálního onkologického pacienta a zvýšili úspěch cílené onkologické léčby z pohledu kontroly onemocnění a celkového přežívání, je důležité začít rozeznávat a včasně léčit skrytou nádorovou bolest. Bohužel se tomu stále často v klinické praxi neděje z důvodu nedostatečné empatie ošetřujících lékařů a jejich nedostatečného vzdělání v rámci dobrého stanovení a léčby bolesti. V řadě případů zvířecí pacienti nedostávají léky proti bolesti ze strachu z nežádoucích účinků analgetik. Naštěstí rostoucí zájem Vás, majitelů čtyřnohých pacientů, o co nejlepší kvalitu života, postupně mění také pohled na léčbu nádorové bolesti.

Její management spočívá ve vysoké kvalitě nabízené onkologické péče. Na té se podílí každý jednotlivý člen onkologického týmu – veterinární onkolog, střední veterinární personál, Váš rodinný veterinární lékař a v neposlední řadě také Vy, majitelé našich čtyřnohých pacientů. Nedílnou součástí je zpříjemnit návštěvy veterinárního onkologického pracoviště laskavým a trpělivým přístupem k Vašim zvířecím miláčkům a rovněž k Vám, starostlivým majitelům. Léčba bolesti pomocí klasických analgetik, ale také alternativních přístupů (akupunktura, masáže, fytoterapie, zdravý pohyb atd.) by se měla poskytovat standardně všem zvířecím pacientům již s mírnými příznaky nádorové bolesti.
V zájmu nejlepší dosažitelné péče o své zvířecí kamarády se vždy snažte zodpovědět následující dotazy:
  1. Zažívá mé zvíře bolest?
  2. Jak rozpoznám bolest u svého zvířecího miláčka?
  3. Jakým způsobem mohu začít nádorovou bolest u svého čtyřnohého kamaráda léčit?
Na našich onkologických pracovištích pevně věříme, že musíme v každý jeden okamžik u každého jednotlivého pacienta vnímat jeho individuální potřeby a obavy jeho majitelů. Z tohoto důvodu je včasné rozpoznání a léčba bolesti jednou z našich hlavních priorit.

MVDr. Ondřej Škor, DVM, DECVIM-CA (oncology), PhDc, MRCVS
EBVS recognized specialist in veterinary oncology
Specializovaný veterinární onkolog

Kontaktní formulář

UPOZORNĚNÍ

  • KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NENÍ URČEN PRO AKUTNÍ PŘÍPADY
  • U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ JE NUTNÉ SE VŽDY PŘEDEM OBJEDNAT
Napište číslicemi "třidvajedna":