Zpět
Veterinární onkologie

Nádor mléčné žlázy u feny

Nádory (tumory) mléčných žláz u fen (TMŽ) jsou nejčastějším typem nádoru, se kterým se v praxi u našich psích pacientů setkáváme. U fen představují nádory mléčné žlázy až 70 % všech nádorových onemocnění. Postihuje nejčastěji nekastrované, starší fenky (nejčastěji mezi 9. – 11. rokem). Nejčastěji se jedná o tuhou bulku, která může mít pravidelný i nepravidelný tvar, v blízkosti struku.
 
Jak se zjistí, že fenka má nádor mléčné žlázy?
Některé nádory jsou svým vzhledem a lokalizací tak typické, že je stačí diagnostikovat pohmatem. Ty, které nevykazují typické znaky, je lépe diagnostikovat pomocí tenkojehelné aspirační biopsie. Pomocí jehličky se z nádoru odebere vzorek buněk, který posoudíme cytologicky pod mikroskopem.

Co dál?
Pokud je u fenky zjištěn nádor mléčné žlázy, jako další krok doporučujeme zjistit celkový stav fenky s ohledem na možný výskyt metastáz. Vhodné je provést hematologické a biochemické vyšetření krve (vyloučení, zda fenka nemá jiný závažný zdravotní problém než TMŽ). Dále doporučujeme USG břicha a RTG plic – pro vyloučení metastáz, příp. jiných zdravotních potíží. Tato vyšetření je též možno provést v sedaci, těsně před operačním zákrokem. Závisí i na temperamentu fenky.

Léčba
V léčbě nádoru mléčné žlázy u feny je na prvním místě chirurgie. Operace, při které se odebírá mléčná žláza spolu s nádorem, se nazývá tzv. mastektomie. Odstranění samotného útvaru bez okolní mléčné žlázy je tzv. nodulektomie. V drtivé většině případů je doporučena kompletní mastektomie.  To znamená, že fenka má jizvu přes celé břicho, nicméně je odstraněna veškerá tkáň mléčné žlázy a k dalšímu růstu tumoru by tak nemělo dojít. Nodulektomie může být indikována v těch případech, kdy má fenka jiné, aktuálně závažnější potíže, kvůli kterým je operována a tumor mléčné žlázy je pouze „náhodný nález“ a kompletní mastektomie by v tomto případě pro ni byla přílišnou zátěží. V těchto případech se volí varianta vyoperovaný tumor zaslat na histopatologické vyšetření a v případě potvrzení zhoubného bujení fenku objednat po zhojení na kompletní mastektomii.
Spolu s mastektomií doporučujeme provést také kastraci fenky. Kastrace sice nezaručí, že k dalšímu růstu nádoru nemůže dojít, předejde se  však mimo jiné dalším možným komplikacím v podobě zánětu dělohy nebo falešné březosti. Každá další hormonální stimulace během a po hárání může podpořit tvorbu dalších nádorů.
Operaci mléčné žlázy by měl provádět zkušený chirurg – onkolog. Je velmi důležité, aby při operaci byla odstraněna veškerá tkáň mléčné žlázy a také svodná mízní uzlina. Pro posouzení, jak se bude onemocnění u psího pacienta dále vyvíjet, je důležité histopatologicky nechat vyšetřit kromě samotného tumoru i mízní uzlinu.

Operaci máme za sebou. Co nás čeká dále?
Pokud jsou nádorové buňky nalezeny i v mízní uzlině, je vždy doporučena doplňková protinádorová léčba. Pokud v mízní uzlině nádorové buňky zjištěny nejsou, pak závisí na stupni zhoubnosti a lokální invazivitě samotného nádoru. Nádory mléčné žlázy mohou být nezhoubné – benigní (ty nevyžadují žádnou další léčbu) nebo zhoubné. Většinou se rozlišují 3 stupně zhoubnosti – tzv. grade 1, 2 a 3. Podle stupně zhoubnosti a typu nádoru pak po konzultaci s majitelem případně zvolíme vhodnou léčbu. Každého pacienta posuzujeme individuálně a probereme možná rizika a přínosy další léčby pro konkrétní fenku.

Jaká je prevence nádorů mléčné žlázy u fen?
Velmi účinnou prevencí je kastrace v ranném věku fenky. Udává se, že časnou kastrací před prvním háráním se sníží riziko vzniku nádoru mléčné žlázy na 0,5 %. Při kastraci v době mezi prvním a druhým háráním se riziko zvyšuje na 8 %, po druhém hárání na 26 %. Kastrace po třetím cyklu hárání zhruba do čtyř let věku již nemá významný vliv na snížení incidence tumoru mléčné žlázy.

Kontaktní formulář

UPOZORNĚNÍ

  • KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NENÍ URČEN PRO AKUTNÍ PŘÍPADY
  • U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ JE NUTNÉ SE VŽDY PŘEDEM OBJEDNAT
Napište číslicemi "třidvajedna":