Zpět
Veterinární onkologie

Prevence rakoviny

Jedna z nejčastějších otázek, kterou jako veterinární onkologové dostáváme je „Co způsobilo rakovinu u mého čtyřnohého přítele?“ Odpovědět na tuto otázku je velmi těžké jak u lidí, tak u zvířat. Vznik nádorového onemocnění je často ovlivněn genetikou, výživou a vlivem prostředí, v němž žijeme. U některých plemen jako jsou zlatí retrívři je výskyt rakoviny častější. Rovněž pasivní kouření (život v domácnosti, kde se kouří), kontakt s herbicidy nebo některými infekcemi (např. virus kočičí imunodeficience nebo kočičí leukózy) jsou spojeny s vyšším rizikem rakoviny. Proto je prevence rakoviny založena na odhalení vnějších a vnitřních faktorů dříve, než mohou mít vliv na rozvoj nádoru u Vašeho milovaného zvířete. 

Jedním z důležitých faktorů je výživa. Překrmování nutričně bohatým krmením dle vědeckých studií u psů může zkracovat délku života a dobu do vzniku nádorového onemocnění. Naopak krmení s obsahem vyššího množství nenasycených mastných kyselin je spojené s potlačením růstu nádorových buněk. Z těchto důvodů je možné doporučit krmit zvíře tak, aby nedocházelo k rozvoji obezity, a naopak doplnit stravu o dostatečné množství nenasycených mastných kyselin.

Dalším faktorem je kastrace. Ta se ukazuje jako vhodná prevence vzniku nádorů mléčné žlázy u fen, pokud je provedena nejpozději před druhým háráním. Na druhou stranu u některých plemen (např. rotvajler) může být časná kastrace spojena s vyšším rizikem rozvoje kostních nádorů. Na základě těchto informací doporučujeme vhodnost kastrace probrat s ošetřujícím veterinárním lékařem vždy individuálně.

Rozhodující vliv na rozvoj rakoviny má genetický potenciál jednotlivých zvířat. U některých psů se vyskytují plemenné (retrívři, teriéři, bernský salašnický pes a německý ovčák) nebo rodinné predispozice ke vzniku nádorů. Doporučujeme Vám zjistit si co nejvíce informací o rodičích, sourozencích, prarodičích a potomcích Vašeho čtyřnohého přítele a přesná rizika prodiskutovat se specializovaným veterinárním onkologem.

Nezanedbatelný je vliv vnějšího prostředí. Zvýšené riziko nádorů dýchacích cest a dutiny ústní je spojeno s pasivním kouřením u Vašeho zvířecího kamaráda. Rovněž riziko některých nádorů hrudníku je vyšší u zvířat, jejichž majitelé pracují ve stavebnictvívyužívajícím azbestové materiály nebo pokud zvířata žijí v budovách se stavebními materiály z azbestu. Dále bylo prokázáno vyšší riziko nádorů u zvířat při dlouhodobé expozici některým herbicidům, chemickým látkám, ředidlům, radiačnímu záření nebo silnému elektromagnetickému poli.

Vliv na vznik nádorů mohou mít také některé chronické infekce, které mohou v těle vytvářet buď chronický zánět nebo útlum imunitního systému. Doporučujeme proto poradit se s ošetřujícími veterináři, proti kterým chorobám je vhodné nechat svého zvířecího kamaráda očkovat nebo před kterými zevními parazity přenášejícími rizikové infekce je vhodné jej chránit. Nezapomínejte, že riziko některých infekcí se může zvyšovat s cestováním do zahraničí, a proto je vhodné se vždy před cestou se svým veterinárním lékařem o možnostech ochrany pobavit.

Prevence rakoviny je hlavní pilíř v péči o lidské pacienty a stejně důležité místo si zaslouží také v péči o Vaší zvířecí miláčky. Vzhledem k četnosti rakoviny u společenských zvířat, kde jsou nádorová onemocnění hlavní příčinou ovlivňující jejich zdraví ve středním a vyšším věku, doporučujeme pravidelná preventivní vyšetření u všech zvířat starších šesti let. U rizikových plemen nebo po individuální domluvě je možné provádět tato vyšetření již od jednoho roku života. Preventivní onkologické vyšetření je vhodné provádět jednou ročně. Prohlídka by měla zahrnovat klinické vyšetření, zhodnocení výživného stavu, včetně posouzení životosprávy (výživa, pohyb) Vašeho zvířecího kamaráda. Součástí vyšetření je dále kompletní vyšetření krve, včetně možného stanovení nádorových markerů nebo genetických testů, dále vyšetření moči, změření krevního tlaku, EKG, provedení ultrasonografického vyšetření dutiny břišní a rentgenologického vyšetření hrudníku. Závěrem preventivní prohlídky je ucelená lékařská zpráva s popisem všech nálezů a doporučením, včetně toho jak životosprávou a dobrou péčí dále snižovat riziko nádorového onemocnění u Vašeho čtyřnohého přítele.

MVDr. Ondřej Škor, DVM, DECVIM-CA (oncology), PhDc, MRCVS
EBVS recognized specialist in veterinary oncology
Specializovaný veterinární onkolog
 

Kontaktní formulář

UPOZORNĚNÍ

  • KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NENÍ URČEN PRO AKUTNÍ PŘÍPADY
  • U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ JE NUTNÉ SE VŽDY PŘEDEM OBJEDNAT
Napište číslicemi "třidvajedna":