Zpět
Veterinární onkologie

Rakovina u zvířat

PŘIBÝVÁ RAKOVINY U ZVÍŘAT?
Zdá se, že stejně jako u lidí i u zvířat lze zaznamenat zvýšený výskyt rakoviny. Nelze říci jednoznačně, proč tomu tak je. Zcela jednoznačně ale hraje roli více faktorů. Jednak se jedná o tzv. civilizační chorobu – stejně jako na lidi i na zvířata působí prostředí, ve kterém žijí. Dýcháme automobilové zplodiny, jíme prefabrikovaná jídla, topíme se v plastech. Dále zvířata, zejména psi a kočky, s námi žijí ve stále těsnějším kontaktu a snadno si tak všímáme změn jejich zdravotního stavu. Naši mazlíčci se tak dostávají k veterináři častěji, než tomu bylo dřív, kdy většina psů žila bez větší pozornosti na dvorku. V neposlední řadě stejně jako u lidí jde medicína rychlými kroky kupředu. Dnes máme ve veterinární medicíně velmi podobné možnosti, jako v té lidské. Jsme tedy schopni odhalit onemocnění, která dříve odhalit nešlo a tato onemocnění léčit.
 
JE TO ETICKÉ, LÉČIT ZVÍŘATA S RAKOVINOU?

Rakoviny, potažmo nádorů, je u zvířat podobně jako u lidí obrovské množství typů. Některé jsme schopni zcela vyléčit, některé ne. Nicméně i u těch případů, které zcela vyléčit nejdou, lze těmto zvířatům účinně pomoci a kvalitně jim prodloužit život. Existuje spousta jiných, neonkologických onemocnění, která nejdou úplně vyléčit, a přesto se u zvířat léčí. Jedná se například o některé typy cukrovky nebo nemoci srdce. U těchto nemocí se většinou nikdo nepodivuje, že se zvíře léčí, i když se může jednat o nevyléčitelnou chorobu. Naproti tomu u onkologických diagnóz se často setkáváme s odmítavým postojem k jakékoli léčbě, i když princip je stejný – umožnit zvířeti kvalitní prodloužení života bez utrpení.
 
LÉČBA ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ LIDSKÝCH A ZVÍŘECÍCH PŘESTO NENÍ TOTÉŽ
Zde se dostáváme k základnímu kameni úrazu – a to je srovnávání principů lidské a veterinární onkologie. U lidí je primárním cílem léčby pokud možno úplné vyléčení – léčba proto mnohdy probíhá poměrně drastickým způsobem. Člověk často musí strávit měsíce v nemocnici na lůžku, aby podstupovanou léčbu byl schopen zvládnout. Oproti tomu u zvířat jsou cíle naší léčby jiné! Nikdo si nepřeje, aby zvíře trpělo několik měsíců v nemocnici odloučeno do svých pánečků. Cílem léčby zvířat je kvalitní život bez utrpení. Proto se volí léčba taková, která pejskovi nebo kočičce nepřinese žádné nebo minimální utrpení, ale naopak léčbou chceme docílit toho, aby zvíře žilo svůj normální psí nebo kočičí život. Ve chvíli, kdy to není možné, většinou ve veterinární medicíně přistupujeme k euthanazii, aby zvíře netrpělo.
 
UMÍ VŠICHNI VETERINÁŘI LÉČIT RAKOVINU, NEBO JSOU MEZI NIMI SPECIALISTÉ, JAKO V LIDSKÉ MEDICÍNĚ?
Většina veterinárních lékařů v České republice se zabývá tzv. všeobecnou veterinární medicínou, podobně jako lidští obvodní lékaři. Novodobým trendem však je specializace veterinárních lékařů. I my pevně věříme, že veterinární lékaři by se měli specializovat, že to je ta správná cesta. Z logiky věci nelze všem oborům medicíny rozumět do hloubky. Lidský obvodní lékař, pokud má podezření na nějaký zásadnější problém, Vás okamžitě odešle na specializované vyšetření. Podobně by měli fungovat i veterinární lékaři – pokud všeobecný veterinární lékař pojme podezření na rakovinu, měl by Vás s pejskem nebo kočičkou odeslat za veterinárním onkologem. Zvířeti by se tak mělo dostat adekvátní lékařské péče. My sami se snažíme touto cestou jít a byli bychom rádi, kdyby čím se dál více veterinářů dívalo na tuto problematiku podobně. Naší specializací, jak je asi patrné, je právě veterinární onkologie. Proto když k nám na kliniku přijdou majitelé se zvířetem po úrazu např. se zlomenou nohou, nepouštíme se do operací ve smyslu „nějak to sešroubujeme“, ale odešleme takového pacienta na specializované ortopedické pracoviště kde je odborník, který ví, co dělá.

CO TO VLASTNĚ RAKOVINA JE?
Zde je odkaz na video, kde je názorně popsáno, co to je v principu rakovina. https://khanovaskola.cz/video/32/170/614-rakovina

Hledané výrazy: Rakovina u psa, rakovina u kočky

Kontaktní formulář

UPOZORNĚNÍ

  • KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NENÍ URČEN PRO AKUTNÍ PŘÍPADY
  • U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ JE NUTNÉ SE VŽDY PŘEDEM OBJEDNAT
Napište číslicemi "třidvajedna":